Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 Céltévesztett minden eszme, minden hazug áruló életet átölelő vágy, minden kiértékelt realitás. Hopszi nesze, vágyálmok drótkötelétől függ a jövő; apád, anyád sóhajának csend-fülétől, tanúja vagy-e a múltnak, vagy együttműködő, - ily egyszerű a múlt és a jövő?

Ne mássz soha az akasztófára! - ez a túlélő történelme, s érdeke.

Inába száll a bátorsága mindenkinek, ha a hatalom erejét fitogtatva áthágja a törvény és a demokrácia játékszabályait, mert mindenki tudja - mióta világ a világ voltak és lesznek koncepciós perek-, mindig lesznek mindenre tanuk. A miniszterelnökünk (fúj) kinyilvánította, hogy reméli a 2006 őszi eseményeiből tanult a magyar nép! Még nem ismerte fel, nem merte felismerni, hogy emberjogi alapok, normák nélkül nincs hivatkozási alap, nincs társadalmat működtető emberi tartás, csak maffia módszerek szerinti fosztogatás utáni részesedés osztás, azaz megszerzett hatalma törvénytelenségét a társadalom működésviszonya tükrözi. Az ember viselkedés moralitása függ a példamutatási mintától. Hogy megértse a magyarországi elit, le kell írnom, hogy a kiskapu-logika juttatta hazánkat a jelen állapotokba és ezért felelős minden végzetségében értelmiségnek minősített állampolgár.

Meg kell állapítani, hogy a fennálló társadalmi berendezkedés - és ez teljesen független az államforma jogi státuszától-, mindaddig sikertelen, míg az állampolgároknak ideált szolgáltató közszereplők, az állam törvényeinek kijátszásából űznek társadalmi mozgalmat.
Blöff-törvényeket alkotnak azok részére, akik nincsenek a tűz melege körül! A gondolatban megalázott kétkezi munkából élő állampolgárok képtelenekké válnak - ösztönlény mivoltukból adódóan vágyaikban az utódokról való gondoskodás a legfontosabb-, a társadalom nívójának, megfelelési kényszerének eleget tenni, így kilátástalanná válnak mindennapjaik - a csordaösztön selejtezést hajt végre-, betegekké, munkaképtelenekké válnak, idő előtt felbomlik a test-szellem-lélek szentháromságának az egyensúlya és meghal a középkorú férfiak nagy százaléka.

A gazdasági statisztika által diktált fogyasztói társadalom megfeledkezett a bizalmi elv alapján működő emberműködési alaptörvényekről, az érzelmi tényezők sokkal jobban befolyásolják az egyén teljesítő képességét, mint a statisztikai mutatók. A kapitalista társadalom a 1960-70-es években (hippi mozgalmak) megingott, ezért a társadalma széles rétegeinek felajánlotta a jólét liberalizált illúzióját. Az egyén ráharapott a csalira és most hogy beigazolódik nincs örök GDP növekedés, nincs örök társadalmi elégedettség, sőt a tőzsdei árukereskedelem zsákutca, mert hisz minden haszon csak más társadalmi csoport kárára realizálható, kiderül, hogy a király meztelen. Nos a magyar mentalitás szerint: - Ahova mi betesszük a lábunkat, az tönkre megy!-, ami pesszimista közolvasattal kap publicitást, holott a mély érzésvilágunk utasítja csak el a természetellenes berendezkedéseket és mint ilyenek, életképtelen rendszerek. Nos a magyar mentalitás elutasít minden olyan rendszert, amely az igazságosság kijátszására, a másik ember, másik embercsoport tönkretételére, annak hátrányára érvényesít bármilyen érdeket, azaz a humánus néplélek belebetegszik a természetellenes gazdasági fejlődésbe, a hazug joggyakorlat alkalmazásába (Attila).

A gazdagság a gondoskodás és a felelősségérzet megnyilvánulásai alapján mérhető és nem a csillogás, a nagyzolás kultuszának a hangoztatásában. Nem lehet elfogadni és elfogadtatni olyan berendezkedést, amely a másik ember megalázására, annak primitív gondolatvilágából adódóan kevésbé képes érdekeit felismerni, érvényesíteni és azt kihasználva - úgynevezett vadkapitalizmus alapján-, vagyongyarapodást, gazdasági fölényt garantál. A rendszerváltásnak csúfolt gazdasági átrendeződés lélekfosztással párosult, ezért emészthetetlenné vált a szocializmus korrupciójára épült gondolaterőszak után. A tapasztalat azt mutatja, hogy modernkor államformái ugyanúgy nélkülözik az élet természetéből adódó logikai alapokat, mint a gyarló ember által alkotott elméletek. Minden erőre alapozott lét kitermeli önmaga pusztulásának feltételrendszerét, és csak remélhetjük, hogy az emberi társadalom még nem érkezett el, hatalom és felsőbbrendűségi tudattúltengési mániájának annak a pontjára, ahonnan már nem lesz visszaút. A liberálglobalizmus megbukott.

A szükségletek kielégítése nem történhet erőszak érvényesítés, csakis emberléptékű, elfogadható természeti törvények alkalmazása, azaz a megértés és az érzés egyéni tiszteletben tartása alapján. Amennyiben az emberiség célja egy emberi élet, akkor a felszabadított tudat és gondolat nem irányulhat alá- és fölérendelési viszonyok kialakításának irányába, csak egymás segítésének kaláka rendszere felé. A kiskapu-logika megszünteti az együttélés lehetséges és elfogatható formáit, így a példamutató elit felelőssége óriási, ezért annak érdekében, hogy egy élhető világban éljünk az önkorlátozás szükségességét, fel kell ismernie a világ összes közszereplőinek. Hölgyeim és uraim a nagyzáshóbort (az aranykor) véget ért.

2009.01.23.