Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SPIEGEL: A Vatikán azt követeli, hogy vonja vissza a holokausztot tagadó állítását és azzal fenyegetőzik, hogy nem engedi többé püspökként szolgálni. Hogyan fog erre reagálni?

WILLIAMSON: Egész életemben mindig az igazságot kerestem. Ezért tértem át a katolikus vallásra és lettem pap. Most is csak azt tudom magyarázni, amiről meg vagyok győződve. Mivel elismerem, hogy sok tisztességes és okos ember van, akik másképpen gondolkodnak, a történelmi bizonyítékokat még egyszer meg kell vizsgálnom. De a svéd televíziónak adott interjúmban is elmondtam: Történelmi bizonyítékokról van szó, nem érzelmekről. Ha találok ilyen bizonyítékokat, akkor majd korrigálom álláspontomat. De ez időbe fog telni.

SPIEGEL: Hogyan tagadhatja a holokausztot egy művelt katolikus?

WILLIAMSON: A témával a nyolcvanas években foglalkoztam. Akkoriban több iratot elolvastam. Az interjú során a Leuchter-jelentésből idéztem, kézenfekvőnek tűnt számomra. Most viszont azt mondják nekem, hogy ezt tudományosan már megcáfolták. Most ezzel fogok foglalkozni.

SPIEGEL: De hát személyesen el is utazhatna Auschwitzba.

WILLIAMSON: Nem, Auschwitzba nem fogok elmenni. Megrendeltem Jean-Claude Pressac könyvét, melynek címe angolul "Auschwitz. Technique and operation of the gas chamvers." (magyarul: "Auschwitz. A gázkamrák technikája és működése." - a fordító). Már úton is van hozzám, el fogom olvasni és tanulmányozom majd.

SPIEGEL: A rend ultimátumot adott Önnek, ami február végén jár le. Akár egy szakítás lehetőségével is számol?

WILLIAMSON: Az Ótestamentumban Jónás próféta azt mondja a tengerészeknek, amikor a hajó miatta nagy bajba kerül: "Fogjatok meg és vessetek a tengerbe, hogy a tenger megnyugodjon és megkíméljen titeket. Mert tudom, hogy ez a hatalmas vihar az én bűneim miatt támadt felettetek." A rendnek vallási küldetése van, ami miattam kárt szenved. Most a történelmi bizonyítékokat vizsgálom meg. Ha ezek nem győznek meg, akkor minden tőlem telhetőt megteszek, hogy az egyház és a papi rend becsülete ne szenvedjen további csorbát.

SPIEGEL: Mit jelent Ön számára az exkommunikáció XVI. Benedek pápa általi feloldása?

WILLIAMSON: Mi mindig is csak katolikusok szeretnénk lenni, semmi többről nincsen szó. Hiszen nem dolgoztunk ki saját tanokat, hanem csak azt őrizzük, amit az egyház mindig is tanított és gyakorolt. Amikor pedig a hatvanas és a hetvenes években annak a zsinatnak a nevében mindent megváltoztattak, az egyszerűen botrány volt. Így kiszorítottak minket az egyház szélére. Most pedig, amikor is ezeknek a változásoknak a bukása a kiüresedett egyházon és az idejétmúlt kléruson világossá válik, akkor megint mi kerülünk a középpontba. Nálunk konzervatívoknál ez már csak így van: nekünk van igazunk, csak várnunk kell.

SPIEGEL: A Vatikánban azt állították, hogy nem ismerik Önt. Igaz ez?

WILLIAMSON: A kapcsolattartás többnyire Fellay püspökön és a főtanácson keresztül zajlik, aminek én nem vagyok tagja. De a négy püspök közül hármónk 2000-ben Castrillón Hoyos bíborosnál részt vett egy magánjellegű étkezésen. Ez inkább egyfajta ismerkedés volt, bár nyilván beszélgettünk teológiai kérdésekről is és elmélkedtünk egy keveset. A bíboros nagyon barátságos volt.

SPIEGEL: A Katolikus Egyház nagy eredményeihez sorolható a Második Vatikáni Zsinat. Miért nem ismeri ezt el teljes egészében?

WILLIAMSON: Teljesen tisztázatlan, mit is kellene ebben az esetben elismernünk. Egy fontos dokumentum neve "Gaudium et spes", azaz Öröm és remény. Ebben a tömegturizmus népeket összekötő hatásairól áradoznak. Egy konzervatív közösségtől azonban aligha lehet elvárni, hogy féktelen mulatozókat jónak találjon. Aztán a félelmekről és ínségekről esik szó. Itt egy a szuperhatalmak közötti atomháborúról szólnak. Amint látja, ezek közül már sok dolog idejétmúlt. Ezek a zsinati szövegek újra és újra kétértelműek. Mivel senki sem tudta, hogy ez tulajdonképpen mit is akar jelenteni, a zsinat után hamarosan mindenki úgy cselekedett, ahogyan jónak látta. Ez pedig egy olyan teológiai káoszhoz vezet, ami ma van. Mit kellene elismernünk, a kétértelműséget, vagy a káoszt?

SPIEGEL: Tudatában van annak, hogy Ön az egyházat szélsőséges nézeteivel megosztja?

WILLIAMSON: Csak a dogmák, tehát a tévedhetetlen tanok megsértése rombolja a hitet. A Második Vatikáni Zsinat maga nyilvánította ki, hogy nem hirdet ki új dogmákat. Manapság a liberális püspökök úgy tesznek, mintha ez egyfajta mindent átfogó szuperdogma lenne és ezzel indokolják a relativizmus diktatúráját. Ez viszont ellentmond a zsinat szövegeinek.

SPIEGEL: Az Ön álláspontja a zsidósághoz folyamatosan antiszemita.

WILLIAMSON: Szent Pál ezt így fogalmazza meg: A zsidókat az apákért szeretik, az ellenségeinket viszont az Evangéliumért.

SPIEGEL: Az Ön antiszemitizmusa esetében Ön tényleg komolyan a katolikus tradícióra és a Bibliára kíván hivatkozni?

WILLIAMSON: Antiszemitizmus alatt időközben már nagyon sok dolgot értenek. Például, ha az ember a Gáza-övezetben gyakorolt izraeli bánásmódot kritizálja. Az egyház antiszemitizmus alatt mindig azt értette, ha a zsidókat azért utasítják el, mert zsidó gyökereik vannak. Ez egy egyházilag elítélt dolog. Ez egyébként egy olyan vallásban, amelynek alapítói és korai történetének minden fontos személyisége zsidó volt, magától értetődő. Ami azonban a korai kereszténység idején élt sok zsidó-kereszténnyel kapcsolatban is világos: a megváltáshoz minden embernek Krisztusra van szüksége, minden embernek, a zsidóknak is.

SPIEGEL: A pápa hamarosan Izraelbe utazik és meglátogatja a holokauszt emlékhelyet. Ön ezt is elutasítja?

WILLIAMSON: Keresztények számára nagy öröm a Szent Földre elzarándokolni. A Szentatyának csak jókat tudok kívánni ehhez. A Jad Waschemnél engem az zavar, hogy ott XII. Pius pápát támadják, bár a náci-korszakban senki sem mentett meg annyi zsidót, mint ő. Például keresztelési igazolásokat állíttatott ki üldözött zsidók részére, hogy megmentse őket a letartóztatástól. Ezeket a tényeket viszont az ellenkezőjükre forgatják ki. Egyébként bízom benne, hogy a pápa nem feledkezik meg azokról a nőkről és gyermekekről, akik a Gáza-övezetben sebesültek meg és hogy közbenjár a betlehemi keresztény lakosságért, ami időközben teljesen elszigetelődött.

SPIEGEL: A nyilatkozatai a zsidók körében szerte a világon nagy sértődést és felháborodást váltottak ki. Miért nem kér elnézést?

WILLIAMSON: Amennyiben arra a felismerésre jutok, hogy tévedtem, meg fogom ezt tenni. Minden embert arra szeretnék kérni, hogy higgye el nekem, nem szándékosan mondtam valamilyen nem igaz dolgot. A kutatásaim alapján a nyolcvanas években meg voltam győződve nyilatkozataim helyessége felől. Most mindent újra meg kell vizsgálnom és a bizonyítékokat újra meg kell néznem.

SPIEGEL: Legalább a mindenkire kiterjedő, általános érvényű emberi jogokat elismeri?

WILLIAMSON: Amikor Franciaországban kihirdették az emberi jogokat, Franciaország szerte százezreket mészároltak le. Ahol az emberi jogokat objektív rendként értelmezik, amiket az államnak kell érvényesítenie, ott ez újra és újra keresztényellenes politikához vezet. Ha arról van szó, hogy az egyes ember a lelkiismeretének a szabadságát a demokratikus állam ellenében megtartsa, ott az emberi jogok fontos funkciót töltenek be. Az egyes embernek szüksége van ezekre a jogokra egy olyan állammal szemben, ami Leviathanként gerálja magát (értsd: megtestesült gonoszként viselkedik - a fordító). Az állam keresztény értelmezése viszont más, így a keresztény emberi jogi elméletek több mindent hangsúlyoznak, mégpedig hogy a szabadság nem öncél. Nem valaminek a szabadságáról van szó, hanem a valamiért való szabadságról. A jóért valóéról.

SPIEGEL: A nyilatkozatai és az exkommunikációjának a visszavonása világszerte tiltakozásokat szültek. Meg tudja ezt érteni?

WILLIAMSON: Egyetlen, a svéd televízióban bemutatott interjú már hetek óta az egyik fő téma Németországban. Nos igen, valóban csodálkozom rajta. Vajon minden törvénysértés esetén ilyenek a reakciók Németországban? Aligha. Nem, én itt csak az az eszköz vagyok, amivel a papi rend és a pápa ellen áskálódni lehet. A német baloldali katolicizmus Ratzingernek nyilvánvalóan még nem bocsátotta meg, hogy pápa lett.

(National Jornual nyomán Krisz, Nemzeti Hírháló)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.